Obchodní podmínky

 Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.eshop-jessica.cz  a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Jessica s.r.o., IČ: 25461281 se sídlem: Lužická 3364/2, 46601  Jablonec nad Nisou, a kupujícího (zákazník,spotřebitel). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem,č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Objednávání zboží

Objednáním zboží a služeb uzavírá zákazník s naší firmou kupní smlouvu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí pravdivě a úplně.  Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 

 

Dodací a platební podmínky

Zboží dodáváme max. do 7 pracovních dnů ode dne objednávky. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit budete informováni.

Jestliže hodnota objednaného zboží je vyšší než 3000,-  Kč je poštovné zdarma.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (netýká se nákupu na IČO).  Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás (mailem, písemně nebo telefonicky), že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, číslo daňového dokladu (variabilní symbol), datum nákupu a sdělte, zda chcete zboží vrátit nebo vyměnit.

  Zboží zašlete zpět doporučeně a řádně zabalené (doporučujeme i pojistit).  Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Doklad o zaslání si pečlivě uschovejte. Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužívané a nepoškozené. Uveďte společně s vráceným zbožím Vaše jméno, adresu, telefonní číslo, číslo faktury a v případě, že chcete zboží vrátit (nejedná se jen o výměnu) uveďte i číslo účtu. Pokud budete nezbytně požadovat vrácení složenkou, účtujeme poplatek 60,- Kč.

  Po obdržení vráceného zboží, prodávající vrátí zákazníkovi obratem (maximálně do 30ti dnů od data odstoupení) odpovídající částku. Kupující je povinen uhradit veškeré spediční náklady (bude vrácena částka za zboží).

 

Reklamace zboží

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím v záruční době projeví jako rozpor s kupní smlouvou vady zboží, za které nese odpovědnost prodávající, uplatní kupující svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené mechanicky, nesprávnou údržbou či používáním výrobku.

  Zboží zašlete zpět doporučeně a řádně zabalené (doporučujeme i pojistit).  Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Doklad o zaslání si pečlivě uschovejte. Společně s vráceným zbožím pošlete kopii faktury, uveďte způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, sleva nebo vrácení kupní ceny) a  uveďte i číslo účtu. Pokud budete nezbytně požadovat vrácení složenkou, účtujeme poplatek 60,- Kč.  

Po obdržení a posouzení reklamovaného zboží, vyřídí prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodli  jinak.

 

Ochrana osobních údajů

 Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa, telefonní a elektronický kontakt) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (jméno , příjmení, adresa) v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky obchodu nebo služeb ze strany prodávajícího, a to až do doby, kdy zákazník písemně vyjádří nesouhlas s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).